De digitale kaart met alle huidige, toekomstige en verdwenen spoor- en tramlijnen in Nederland.

Het laden van de kaart kan even duren. Tip: rechtsboven in de kaart zit een knop waarmee de achtergrondkaart gewisseld kan worden. Wanneer op de lijnen of stations geklikt wordt verschijnt een pop-up met meer informatie.

Alternatief: http://www.arcgis.com/apps/instant/basic/index.html?appid=68f1f82a121c4ab49adff665cecd18ca

Over SpoorAtlas

Nederland kent een groot aantal spoorlijnen. Het aantal spoor- en tramlijnen dat in de loop der tijd verdwenen is of een andere functie heeft gekregen is nog veel groter.

Er bestaan fraaie overzichtskaarten met lijnen en detailtekeningen. Het ontbrak echter nog aan een landelijke kaart waarop gedetailleerd is ingetekend waar de lijn daadwerkelijk gelopen heeft. In SpoorAtlas is geprobeerd de verdwenen lijnen zo nauwkeurig mogelijk in te tekenen op basis van oude topografische kaarten.  Momenteel wordt gestreefd om de lijnen met een nauwkeurigheid van +/- 10 meter in te tekenen. Data over de nog bestaande spoorlijnen zijn afkomstig van ProRail.

Toekomstige plannen:

Informatie over de werkelijke ligging en suggesties voor verbeteringen kunnen gemeld worden via info@spooratlas.nl. Lijkt het je leuk om bij te dragen aan het project? Neem dan contact op!

Tip: rechtsboven op de kaart zit een icoontje waarmee de achtergrondkaart gewisseld kan worden. Gekozen kan worden voor een actuele luchtfoto of oude topografische kaarten.

Contact: Maurice Meuwissen (info@spooratlas.nl)

Spooratlas.nl is gratis en onbeperkt te bekijken. Het mag gebruikt worden voor studies en publicaties mits voorzien van bronvermelding.

Aan de inhoud van deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.